Naslovnica | Linkovi | Kontakt

 Vodici za 

eksternu maturuPočeo projekat Općine Stari Grad „Sakupljanje EE-otpada“

 

 

Općina Stari Grad u saradnji za firmom ZEOS EKO-SISTEM  pokrenula je projekat „Sakupljanje EE – otpada“, čiji je svečani početak obilježen 14. oktobra 2019. u OŠ „Saburina“, a kojem su prisustvovali učenici naše škole, nastavnica Azra Bogunić i v.d. direktorice škole Aida Jeralgć. EE otpad je skraćeni naziv za sve otpadne električne i elektronske uređaje, opremu, uključujući sklopove i sastavne dijelove pomenutih uređaja koji nastaju u industriji i domaćinstvima. Kako bi se spriječio štetan uticaj tih tvari na okoliš i zdravlje ljudi, veoma je bitno da se EE otpad sakuplja odvojeno od komunalnog otpada i zatim zbrinjava na ekološki prihvatljiv način.

Projekat će se realizirati u starogradskim osnovnim školama na način da će u holu svake škole biti postavljene limene palete za elektronski otpad. U sklopu ovog projekta planirano je da na Dan planete Zemlje, 22. aprila, u jednoj od škola bude upriličena manifestacija dodjele nagrada i zahvalnica za škole koje su sakupile najviše otpada, a firma Zeos nagradit će pojedince iz svake škole za nabolje urađeni rad na temu „Od starog novo“. Također, za učenike će biti organizovana edukacija i prezentacija o pravilnom odlaganju EE-otpada. Cilj projekta je odgojiti ekološki savjesnu i svjesnu djecu, te sa edukacijom početi od najranijih dana, još u osnovnoj školi.

 

 

 

Nazad Na vrh