Naslovnica | Linkovi | Kontakt

Vodici za eksternu maturu


Partner kole


Javne nabavke
Dokumenti:


    Naziv dokumenta


Datum


Link


  PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2019. GODINU


  28.03.2019. god


Preuzimanje

  PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2018., 2019. I 2020 GODINU


  22.02.2018. god


Preuzimanje

  PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2015., 2016. I 2017. GODINU


  29.04.2015. god


Preuzimanje

  OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 3070-7-3-1-3-1/15


  09.04.2015. god


Preuzimanje


  ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA
   JAVNE NABAVKE 10.1.2.


  29.04.2015. god


Preuzimanje


  OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 3070-7-3-2-3-2/15


  03.06.2015. god


Preuzimanje

  ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA


  08.07.2015. god


Preuzimanje

   UGOVOR ZA REKONSTRUKCIJU MOKRIH ČVOROVA U
  JU OŠ „HAMDIJA KREŠEVLJAKOVIĆ“, SARAJEVO


 15.07.2015. god


Preuzimanje


Kontakt podaci:

 Naziv: JU OŠ "Hamdija Kreševljaković", Sarajevo 
 IDB/JIB 4200510940001 
 Adresa: Carina broj 2 
 71000 Sarajevo  
 Telefon: (033) 272-720 
 Faks: (033) 272-720 
 Elektronska pošta: hamdijakresevljakovic@yahoo.com 
 Internet adresa: www.oshk.edu.ba