Naslovnica | Linkovi | Kontakt

Naša škola

  • Naša škola je sagrađena davne 1937. godine i nosila je naziv VII narodna osnovna škola. 1959. godine dobila je ime po narodnom heroju iz II svjetskog rata, Džavidu Haveriću.

 Sekcije i Dodatna nastava

 

 

SEKCIJE U ŠKOLSKOJ 2022/2023. GODINI
NAZIV SEKCIJE TERMIN ODRŽAVANJA VODITELJ
 Ritmička sekcija  ponedjeljak, 5. čas Aldina Kadrić
 Kreativna sekcija  petak, 5. čas Amela Šišić
 Dramska sekcija  četvrtak, 6. čas Aida Babić
 Muzička sekcija  utorak, 5. čas Aida Jerlagić
 Recitatorska sekcija  utorak, 5. čas Aida Sinanović
 English Club (razredna nastava)  četvrtak, 5. čas Elma Katica
 Dramsko-recitatorska  ponedjeljak, 6. čas Merima Skenderović
 Literarno-novinarska  srijeda, 7. čas Adisa Hota
 Ekološka sekcija  ponedjeljak, 7. čas Azra Bogunić
 Mladi geografi  petak, 7. čas Đenan Đikić
 CIVITAS  petak, 7. čas Almira Karčić
 Likovna sekcija

 ponedjeljak ili srijeda, 7. čas

 u zavisnosti od mogućnosti učenika

Zekerijah Nalić
 Odbojka (djevojčice)  ponedjeljak, 13:30-14:00 Bakir Kvoco
 Šah  utorak, 7. čas Izudin Botić
 Tehnička sekcija  petak, 7. čas Hadžera Đulović

 

 

 

DODATNA NASTAVA U ŠKOLSKOJ 2022/2023. GODINI
PREDMET
TERMIN ODRŽAVANJA VODITELJ

 Bosanski jezik i književnost (VII)

 ponedjeljak, 7. čas Merima Skenderović
 Bosanski jezik i književnost (VIII)  četvrtak, 7. čas Lejla Blažević
 Engleski jezik (IX)  utorak, 7. čas Amela Mekić-Jusufagić
 Njemački jezik (IX)  ponedjeljak, 7. čas Ena Zilić
 Matematika (IV i VII)

 srijeda, 6. čas (VI razred)

 srijeda, 7. čas (VI razred)

Selma Borogovac
 Matematika (VIII i IX)

 srijeda, 7 čas (IX razred)

 četvrtak, 7 čas (VIII razred)

Amela Omerbegović
 Fizika (VIII i IX)  petak, 7. čas Mirsada Mulaosmanović
 Informatika (kombinirani razredi)  utorak, 7. čas Fatima Šadinlija
 Historija (VII)  četvrtak, 7. čas Hasan Sadiković
 Islamska vjeronauka (VIII i IX)   Amela Bahtijarević

Nazad Na vrh