Naslovnica | Linkovi | Kontakt

 Vodici za 

eksternu maturu







Škola skijanja za učenike VIb razreda

 

 

 



Druga grupa učenika VI razreda naše škol, u periodu od 24. do 28. februara 2020. završila je "Školu skijanja" u organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantone Sarajevo. "Škola skijanja" realizira se u sklopu trećeg časa Tjelesnog i zdravstvenog odgoja i dio je obaveznog nastavnog programa.

 

 

Nazad Na vrh