Naslovnica | Linkovi | Kontakt

 Vodici za 

eksternu maturuSastanak Stručnog aktiva (matematika, fizika, biologija, hemija i informatika)

 

 

 

Na inicijativu predsjednice Aktiva (matematika, fizika, biologija, hemija i informatika) Amele Omerbegović realiziran je danas (14.05.2020.god.) sastanak Aktiva sa nastavnicama: Selma Borogovac, Sanela Karović, Azra Bogunić. Vildana Milanović i Fatima Šadinlija. Sastanak (druženje) je protekao u prezentovanju veoma konstruktivnih ideja i donošenju konkretnih zaključaka za period online nastave. 
 

 

 

Nazad Na vrh