Naslovnica | Linkovi | Kontakt

 Vodici za 

eksternu maturuKalendar aktivnosti za 2022. godinu (polaganje eksterne mature i upis učenika u I razred srednje škole)

 Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 35/05), članova 72. i 73. Zakona o srednjem obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”,broj: 23/17, 30/19 i 33/21), članova 2. i 24. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”,broj: 23/17, 33/17, 30/19, 34/20 i 33/21), a u vezi sa članom 7. stav (1) Pravilnika o polaganju eksterne mature (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 25/18, 17/19 i 24/19), ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo donijela je odluku kojom se utvrđuje Kalendar polaganja eksterne mature i drugih aktivnosti u vezi sa upisom učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo u skladu sa Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju i Zakonom o srednjem obrazovanju.

 

KALENDAR AKTIVNOSTI

 

Nazad Na vrh