Naslovnica | Linkovi | Kontakt

 Vodici za 

eksternu maturuKatalozi pitanja za eksternu maturu šk. 2016/2017. godina

 U proteklom periodu na nivou Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo pokrenute su aktivnosti na izradi kataloga pitanja za eksternu maturu – posebno za osnovnu i posebno za srednju školu iz nastavnih predmeta iz kojih se polaže eksterna matura – Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost, Engleski jezik, Njemački jezik i Matematika.

Za osnovnu školu je pripremljen po jedan katalog pitanja za svaki nastavni predmet, dok su za srednju školu pripremljeni katalozi pitanja za gimnaziju, za srednje škole za stručno obrazovanje i obuku (u četverogodišnje trajanju) i srednje škole za stručno obrazovanje i obuku (modularni program), odnosno nivoi A, B i C.

Katalozi pitanja predstavljaju dodatno sredstvo za kvalitetniju pripremu učenika za polaganje eksterne mature u osnovnoj školi, kao i za polaganje probne eksterne mature u srednjoj školi.

Ističemo da se pitanja iz kataloga neće nalaziti u testovima za eksternu maturu.


Prilog Veličina
PDF icon Katalog pitanja za Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost 248.23 KB
PDF icon Katalog pitanja za matematiku 2.01 MB
PDF icon Katalog pitanja za engleski jezik 850.18 KB
PDF icon Katalog pitanja za njemački jezik 1.57 MB
PDF icon Vodič za engleski jezik 601.36 KB

 

Nazad Na vrh